Láng Eszter: Játékok

kár hogy Kosztolányi megírta a tintás versét / most én is megírnám azokat az álmaimat / ahol színes tintákat engedek / szabadon kószálni a papíron / a szabadság lehetőséget teremt / a játékra / a papír széle korlát amelyen / átfolyik a tinta

+ + +